مهندسی ارزش در تغییر تراز گالری تزریق شماره 2، (RG2) جناح راست سد کارون 4

دانلود مقاله با موضوع مهندسی ارزش در تغییر تراز گالری تزریق شماره 2، (RG2) جناح راست سد کارون4،

در قالب pdf و در 7 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

پرده آب بند سد کارون4

جاده دسترسی به گالری های تزریقRG2 وG3

پیشنهاد تغییر تراز RG2

صرفه جویی های انجام شده

نتیجه گیری

چکیده مقاله:

سد و نیروگاه کارون4 در ارتفاعات زاگرس و در یال جنوبی طاقدیس نامتقارن کوه سفید واقع شده است. پرده

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • گزارش مهندسی ارزش
  • گالری تزریق سد کارون4
  • قالب بندی گالری تزریق
  • گالری های سد کارون4
  • مهندسی ارزش سد کارون4
  • مهندسی ارزش سد
  • مهندسی ارزش در تغییر تراز گالری تزریق
  • تغییر تراز گالری تزریق
  • حفاری گالری تزریق