فیلم آموزشی پرده آب بند پی و بدنه سد کارون و تزریق تحکیمی آن

دانلود فیلم آموزشی در مورد پرده آب بند پی و بدنه سد کارون و تزریق تحکیمی آن،

در قالب فایل mpg و کلیپ تصویری آموزشی، به مدت 2 دقیقه و 46 ثانیه.

بخشی از توضیحات فیلم آموزشی:

برای جلوگیری از فرار آب، از پرده آب بندی در بدنه چپ و راست و در پی سد کارون استفاده شده است که مساحتی بالغ بر 209000 متر مربع دارد و…

فیلم آموزشی پرده آب بند پی و بدنه سد کارون و تزریق تحکیمی آن

دانل

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • دانلود فیلم آموزشی سد سازی
  • بدنه سد کارون
  • اجرای تزریق تحکیمی سد
  • اجرای بدنه سد کارون
  • پرده آب بند پی
  • فیلم آموزشی سد سازی رایگان
  • فیلم آموزشی سد سازی
  • تزریق تحکیمی سد
  • اجرای پرده آب بند پی