تحقیق پیرامون مجتمع های مسکونی در ایران

تحقیق پیرامون مجتمع های مسکونی در ایران

در این مقاله به بررسی 3 مجتمع مسکونی در سطح شهر مشهد می پردازیم که انتخاب این مجتمع ها به علت شباهت در فرم بافت بلوکها و تعداد واحدها می باشد.

1- مجتمع مسکونی 512 دستگاه

2 – مجتمع مسکونی غدیر

3- مجتمع مسکونی ولی عصر

مجتمع مسکونی 512 دستگاه به لحاظ تعداد طبقات و تعداد واحدها در هر طبقه و افراد بلوکها می تواند کمک خوبی برای پروژه طراحی باشد. یکی از محدود

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.