تحقیق بررسی گودبرداری عملیاتی و آشنایی با گود برداری

تحقیق درباره بررسی گودبرداری عملیاتی و آشنایی با گود برداری

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 18 صفحه

هدف از گودبرداری چیست

گودبرداری در زمین های انجام می شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان پایین تر از سطح طبیعی زمین احداث شود که گاهی ممکن است عمق گودبرداری بنابر جنس زمین به چندین متر برسد.

گودبرداری به دو روش انجام می شود:

1: گودبرداری در زمین های نامحدود: منظور از زمین نامحدودزم

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.