نقشه بخش های شهرستان چناران

دانلود نقشه بخش های شهرستان چناران،

شامل شیپ فایل بخش های شهرستان چناران (واقع در استان خراسان رضوی).

توضیحات:

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

– نام هر ‘بخش’

– نام قسمت مرکزی هر ‘بخش’

– مساحت و محیط هر ‘بخش’ به کیلومتر

– مساحت و محیط هر ‘بخش’ به متر.

این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

نقشه بخش های شهرستان چناران

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • بخش های شهرستان چناران
  • شیپ فایل بخش های شهرستان چناران
  • شیپ فایل بخش های شهرستان چناران
  • نقشه بخش های شهرستان چناران
  • نقشه GIS بخش های شهرستان چناران
  • نقشه بخش های شهرستان چناران
  • نقشه بخش های چناران