نقشه بخش های شهرستان اصفهان

بخش های شهرستان اصفهان (واقع در استان اصفهان)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

نقشه بخش های شهرستان اصفهان

شیپ فایل بخش های شهرستان اصفهان. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام هر ‘بخش: – نام قسمت مرکزی هر ‘بخش’ – مساحت و محیط هر ‘بخش’ به کیلومتر – مساحت و محیط هر ‘بخش’ به متر

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

فرمت فایل

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • فایل جی آی اس بخشهای شهرستان اصفهان
  • شیپ فایل بخش های شهرستانها
  • شیپ فایل بخش های شهرستان اصفهان
  • بخش های شهرستان اصفهان
  • نقشه بخش های شهرستان اصفهان
  • نقشه بخش های شهرستانها
  • نقشه بخش ها
  • نقشه جی آی اس بخش های شهرستان اصفهان