مطالعات تطبیقی (مجتمع های مسکونی در ایران)

مطالعات تطبیقی (مجتمع های مسکونی در ایران) 26 صفحه فایل ورد

دانلود پروژه طرح 5 معماری با موضوع مطالعات تطبیقی (مجتمع های مسکونی در ایران) 26 صفحه فایل ورد

در این قسمت به بررسی 4 مجتمع مسکونی در سطح شهر مشهد می پردازیم که انتخاب این مجتمع ها به علت شباهت در فرم بافت بلوکها و تعداد واحدها می باشد.

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.