مقاله انگلیسی درباره پشت پرده مشکلات بازاریابی ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی درباره پشت پرده مشکلات بازاریابی+ترجمه فارسی با فرمت word-ورد 5 صفحه

پشت پرده مشکلات بازاریابی:

بازاریابی اکنون آماده یک تحول است زیرا نقاط ضعف آن آشکار شده است (همه افراد , سهامداران ,مدیران ,…(مدیران عامل) ,مصرف کننده وحکومت ناراحت هستند زیرا بازاریابی انگونه که بایستی موسسات رابه حرکت رادارد عمل نمی کند) این مطلب را کوین کلانسی رابرت شلمن که مدیران بازاریابی هستند ,می گویند یکی از مهترین

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.