مجموعه پاورپوینت کتاب شیمی تجزیه دستگاهی اسکوگ

مجموعه پاورپوینت کتاب شیمی تجزیه دستگاهی اسکوگ

این محصول شامل پاورپوینت تمام بخشهای کتاب شیمی تجزیه دستگاهی اسکوگ ـ وست می باشد. این کتاب مرجع اصلی شیمی تجزیه دستگاهی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی می باشد.

تمام اسلایدها به صورت کاملاً دینامیک و انمیشن می باشد.

سایت کمیکا، دانشنامه تخصصی شیمی

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.