پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی یک

پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی یک

اندازه گیری ثابتهای فیزیکی و برخی روشهای جداسازی، تخلیص و شناسایی ترکیبها

تعیین دمای ذوب

تقطیر ساده

تقطیر در فشار کم

تقطیر به وسیله بخار آب

تقطیر جزء به جزء

کاربرد روشهای استخراج

جدا کردن سوسپانسیونها

دسته: شیمی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات فایل: 152

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی یک
  • پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی یک