گودبرداری تخصصی

این تحقیق در مورد گودبرداری تخصصی در 40 صفحه می باشد

مقدمه:

هدف از گودبرداری چیست؟

گودبرداری در زمین های انجام می شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان پایین تر از سطح طبیعی زمین احداث شود که گاهی ممکن است عمق گودبرداری بنابر جنس زمین به چندین متر برسد.

دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی

این دستورالعمل به منظور تعیین مراحل کار و مسئولیت اشخاص مختلف دست اندرکار در گودبرداری ساخت

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • مبدل های پوسته و لوله
  • مبدل های کروی
  • مبدل های هوا خنک
  • exchanger
  • انواع مبدل های حرارتی
  • مبدل های صفحه ای
  • مبدل حرارتی
  • طراحی مبدل های حرارتی