شیپ فایل بخشهای شهرستان تایباد

 1. این شیپ فایل، در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده ابتدا باید از حالت فشرده خارج شود.
 2. محتوای فایل: یک لایه پولیگونی با پسوند ‘shp’
 3. این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

دانلود نقشه بخشهای شهرستان تایباد (واقع در استان خراسان رضوی) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

 • لایه جی آی اس بخشهای شهرستان تایباد
 • نقشه جی آی اس بخش های شهرستان تایباد
 • لایه بخش های شهرستان تایباد
 • نقشه بخش های شهرستان تایباد
 • بخش های شهرستان تایباد
 • شیپ فایل بخشهای شهرستان تایباد
 • فایل جی آی اس بخشهای شهرستان تایباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان تایباد