ترجمه مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی به همراه متن انگلیسی

ترجمه مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی به همراه متن انگلیسی

بازاریابی اکنون آماده یک تحول است زیرا نقاط ضعف آن آشکار شده است (همه افراد , سهامداران ,مدیران , … (مدیران عامل) ,مصرف کننده وحکومت ناراحت هستند زیرا بازاریابی انگونه که بایستی موسسات رابه حرکت رادارد عمل نمی کند) این مطلب را کوین کلانسی رابرت شلمن که مدیران بازاریابی هستند ,می گویند یکی از مهترین دلیل این ناتوانی این است که تحقیق ان

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • مشکلات بازاریابی
  • مقاله ترجمه شده پشت پرده مشکلات بازاریابی
  • ترجمه مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی به همراه متن انگلیسی
  • مقاله ترجمه شده پشت پرده مشکلات بازاریابی به همراه متن انگلیسی
  • پشت پرده مشکلات بازاریابی
  • بازاریابی