نقشه بخش های شهرستان همدان

بخش های شهرستان همدان (واقع در استان همدان)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

نقشه بخش های شهرستان همدان

شیپ فایل بخش های شهرستان همدان. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام هر ‘بخش: – نام قسمت مرکزی هر ‘بخش’ – مساحت و محیط هر ‘بخش’ به کیلومتر – مساحت و محیط هر ‘بخش’ به متر

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

فرمت فایل دانل

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • فایل جی آی اس بخشهای شهرستان همدان
  • شیپ فایل بخش های شهرستانها
  • شیپ فایل بخش های شهرستان همدان
  • بخش های شهرستان همدان
  • نقشه بخش های شهرستان همدان
  • نقشه بخش های شهرستانها
  • نقشه بخش ها
  • نقشه جی آی اس بخش های شهرستان همدان