فیلم آموزشی ایجاد سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک در اینونتور

در این ویدئو آموزشی نحوه مدلسازی قطعات سنبه و ماتریس (Core & Cavity) که در قالب های تزریق پلاستیک استفاده می شوند، در نرم افزار اینونتور نشان داده شده است. همچنین تکنیک های آنالیز سطوح، آنالیز قطعه پلاستیکی، تعیین محل گیت تزریق و… در این ویدئو نشان داده شده است.

فیلم آموزشی ایجاد سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک در اینونتور

تکنیک های آنالیز سطوح، آنالیز قطعه پلاستیکی، تعیین محل

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • ایجاد سنبه و ماتریس
  • فیلم آموزشی سنبه و ماتریس
  • آموزش ایجاد سنبه و ماتریس
  • سنبه و ماتریس در نرم افزار اینونتور
  • سنبه و ماتریس قالب تزریق پلاستیک
  • نرم افزار اینونتور