پاورپوینت-سازه های نگهبان و گودبرداری- در 110 اسلاید-powerpoint

اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود با استفاده از سازه های نگهبان عبارتند از: حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود، حفظ اموال خارج و داخل گود و نیز فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار.

موضوع گودبرداری و طراحی و اجرای سازه های نگهبان در مهندسی عمران دارای گستره وسیعی است و نیاز به بررسی ها و مطالعات و ملاحظات ژئوتکنیکی، سازه ای، مواد و مصالح، تکنولوژیکی و اجرایی و اقتصادی و اجتماعی دارد. در

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • مراحل اجرای سازه نگهبان
  • سازه نگهبان خرپایی
  • سازه های نگهبان
  • سازه نگهبان گودبرداری
  • نحوه اجرای سازه نگهبان
  • اجرا٬ اصول٬ پروژه٬ ساختمان٬ سازه٬ سازه نگهبان٬ عمران٬ گود٬ گودبرداری٬ مهندسی
  • ساز نگهبان
  • مراحل
  • روش های اجرای سازه نگهبان
  • اجرای سازه نگهبان