نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad

نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و…

اماده چاپ

فرمت تمامی نقشه ها dwg می باشد که در تمامی نرم افزار های مکانیک قابل مشاهده است

نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه های اجر

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در کتیا
  • دانلود پروژه سالیدورک
  • دانلود پروژه کتیا
  • نقشه های اجرایی قالب برش
  • دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی
  • solidworks
  • Catia
  • نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا