جزوه آموزشی روش های اجرایی گودبرداری

دانلود جزوه آموزشی روش های اجرایی گودبرداری،

در قالب pdf و در 50 صفحه، شامل:

مقدمه

خطرهای ناشی از گودبرداری ها

نشانه های خطرناک بودن گود

اقدامات، مطالعات و بررسی های قبل از شروع عملیات گودبرداری و در حین آن

اقدامات لازم قبل از شروع عملیات گودبرداری

اقدامات لازم در حین گودبرداری

انواع گودها از نظر ابعاد و عوق

انواع گودها از نظر پایداری دیواره

گودبرداری های مهار نشد

لینک دانلود این فایل

این صفحه از سایت شبکه فایل گرفته شده است.

  • پایدارسازی گود به روش مهاری
  • انواع گودها از نظر پایداری دیواره
  • گودبرداری با دیواره قائم
  • گودبرداری با دیواره مایل
  • گودبرداری های مهار نشده
  • روش های اجرایی گودبرداری و سازه های نگهبان
  • روش های اجرایی گودبرداری
  • روش مهارسازی گود